--Referanse

---.Oppføring av garasje. Tegnet av sivilarkitekt Kåre Sætre.

-