--Referanse

---.Oppføring av kalvefjøs/kaldfjøs på eksisterende grunnmur.

-